การเรียนการสอน

เปิดภาคเรียน 

- บอกวิธีการในการวอมเสียงและการหายใจก่อนเรียนร้องเพลงทุกครั้งและก่อนขึ้นร้องทุกครั้ง

- นำเพลงที่จะสอนให้ผู้เรียน 2 เพลง ต่อ 1 เทอม แล้วเปิดให้ผู้เรียนฟังก่อนซักรอบแล้วให้ผู้เรียนร้องตามเนื้อต้นชบับไปก่อน

- พอผู้เรียนพอจำทำนองได้ให้ผู้เรียนร้องใส่กับเปียโนสดเพื่อที่จะหาข้อผิดพล้าดของผู้ร้องและปรับปรุงไปเรื่อยๆ

- จากนั้นก็สอนไปเรื่องๆ จนกว่าจะสอบปิดคร์อส 

( การร้องเพลงขื้นอยู่กับระเบียบในการรักษาเสียงและการแกะและฟังไม่มีอะไรมาก )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น