จุดประสงค์การเรียนรู้


1. เพื่อการเรียนรู้อย่างสดวกสบายโดยดูทางคอมพิวเตอร์

2. เพื่อนความรู้และเทคนิคในการร้องเพลงอย่างถูกวิธี

3. เพื่อให้ผุ้ศึกษาร้องเพลงอย่างมืออาชีพและสามารถร้องเป็นอาชีพได้

4. เพื่อความบัญเทิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น