แบบประเมิณการเรียน

       เรื่อง                                              

Melody  ร้องไม่เพี้ยน            20                                             

Rhythm ร้องตรงจังหวะ        10                                                                                                    

เทคนิคการร้องที่ถูกต้อง       20                                                                                                     

ภาษาร้องถูกพยัญชนะ          20                                                                                                

สำเนียงของบลเพลง             20                                                                                                             

การเข้าเรียน                          10                                               


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น